პროფესიონალური სამზარეულო ტექნიკა

Spiral Mixer SDM85

10800

Manufacturer SGS, Turkey
2 speed
boiler 85 l,
Yield: 35 kg of flour, 50 kg of dough
3 phase,
Voltage 3 kW
Pot size: 60x36cm

Weight: 220 kg
SKU: 20905576 Category: Brand: