პროფესიონალური სამზარეულო ტექნიკა

LITTLE ROUND ALUMINUM NET 33

45

LITTLE ROUND ALUMINUM NET
Diameter: 33 cm

SKU: 20104351 Category: Brand: