პროფესიონალური სამზარეულო ტექნიკა

LITTLE ROUND ALUMINUM NET 45

65

LITTLE ROUND ALUMINUM NET
Diameter: 45 cm

SKU: 20104368 Category: Brand: