პროფესიონალური სამზარეულო ტექნიკა

Couscous Colander

278454

Pot colander
Perforated base

SKU: N/A Category: Brand: